Lagliga casino i EU

EU-lagar gällande onlinekasinon

Det växande utbudet av nätkasinon har på senare år orsakat lagstiftare mycket debatt och huvudvärk. De flesta stater har ett starkt intresse av att reglera kasinoverksamheten inom sina gränser och ser framväxten av internetkasinon som ett problem. Inom den Europeiska Unionen är kasinon lagliga i alla medlemsländer förutom Irland. Det finns dock kryphål i de irländska lagarna so gör det möjligt för privata operatörer att öppna klubbar som erbjuder kasinospel. Dessa är bara öppna för de som har fyllt 21 och är bosatta på Irland. I en del andra EU-länder är kasinon lagliga men ett monopolsystem gör att staten driver och äger de kasinon som finns. Det är fallet i bland andra Sverige och Finland. Reglerna i Sverige kommer dock ändras 2019 då det blir tillåtet att driva casino i Sverige med svensk spellicens. Dessa regler kommer att gälla både gamla casinon som funnits länge och helt nya casinon som du kan läsa om hos casinon-nya.se.

Är internetkasinon lagliga i EU?

I alla fallen vill medlemsstaterna kunna kontrollera kasinoverksamheten så mycket som möjligt av både samhällsrelaterade och ekonomiska skäl. Det har gjort att de flesta stater via lagstiftning försökt begränsa användandet av onlinekasinon för sina medborgare. Däremot måste medlemsstaterna följa EU-lagstiftningen i detta. EU-domstolen har kommit fram till att det inte strider mot EU-lagen att tillhandahålla och utnyttja spelverksamhet som överskrider gränser. Tvärtom omfattas denna verksamhet av de grundläggande rättigheterna enligt Fördraget om den Europeiska Unionens funktionssätt. Därför får EU-medlemmarna egentligen inte begränsa den internetbaserade spelverksamheten alltför mycket.

De begränsningar som anses rimliga innefattar de som motiveras med hänvisning till konsumentskydd. Detta inbegriper för det mesta skydd av minderåriga, förebyggande av spelberoende samt förebyggande av brott och bedrägerier.

egränsningarna bedöms från fall till fall och måste bevisas vara lämpliga och nödvändiga samt av allmänintresse.

Vinster på internetkasinon är skattefria om spelaren i fråga är bosatt i ett EU-medlemsland och onlinekasinot har en licens från ett EU-land. Har kasinot en licens utfärdad av en utomeuropeisk auktoritet är dock vinsten skattepliktig.

Hur regleras den internetbaserade spelmarknaden?

Totalförbud:

Tyskland och Nederländerna har haft ett totalförbud mot onlinekasinon. Nederländerna har dock påbörjat en process med att överse en möjlig liberalisering av spellagarna när det gäller onlinekasinon. Många tyskar och holländare spelar fortfarande online trots förbudet.

Monopol:

Detta system utnyttjas i Finland, Sverige och Portugal och innebär att antingen staten driver onlinekasinon eller att verksamheten licensieras till en enda privat aktör.

Licensiering:

Vissa medlemsländer har under de senaste åren etablerat ett licensieringssystem som gör det möjligt för flera operatörer att verka i länderna. Detta erbjuder staterna ett sätt att reglera kasinoverksamheten online som är förenligt med med EU-lagstiftning. Danmark, Frankrike, Estland, Italien och Spanien är några av de länder som infört licensieringssystem. I de flesta av dessa system är det så att de internetkasinon som vill sälja sina tjänster till landets medborgare också måste vara licensierade i staten ifråga. Endast några få accepterar licenser som utfärdats av andra EU-medlemmar. I vissa fall ges licenser bara tills icke-vinstdrivande inhemska företag.

Inom EU är det bara Malta och Gibraltar som utfärdar allmängiltiga licenser för att öppna onlinekasinon till alla spelföretag, oavsett härkomst. För att få en licens betalar företaget en summa till det relevanta departementet och får i utbyte en licens. Kasinot beskattas också i det utfärdande landet men får i gengäld tillstånd att bedriva onlinekasino från landets jurisdiktion.

Ingen reglering:

Två EU-medlemmar, Irland och Litauen, saknar ännu lagstiftning som reglerar internetkasinon. Lär mer in Europas spel, licensiering och mycket mer på EGBA, European Gaming and Betting Associasion