Fördelar och nackdelar med casinon

Ett starkt argument till legaliseringen av casinon på senare år har i alla fall varit de stora intäkter som kan återinvesteras i samhället. Detta är särskilt fallet i de länder som inte tillåter privat ägande utan stipulerar att staten ska äga och driva casinon. Det råder ingen tvekan om att spelindustrin ger stora vinster som kan ge ett välkommet klirr i statskassan men det är ofta svårt att se konkreta resultat av återinvesteringarna. Där det blir allra tydligast är i fallet med de amerikanska indianreservaten. Många undersökningar har gjorts för att försöka utröna hur casinoverksamheten har påverkat livet i reservaten.

Kanske vi skulle kunna göra något liknande i Sverige för att dra in mer pengar på platser där det är svårt att driva annan verksamhet?

Det positiva: större inkomster till samhällena

Enligt lag måste alla vinster från reservatcasinon återinvesteras i reservaten. Vinsterna ska gå helt och hållet till stammens administration eller till välgörenhet. Denna inkomst är också för det mesta skattebefriad. I de fall då vinsterna från casinoverksamheten fördelas jämnt mellan stammens medlemmar måste skatt betalas till staten. När det handlar om särskilt stora och vinstgenererande casinon förekommer ofta överenskommelser mellan staten och reservaten. Ett sådant exempel är casinot Foxwoods i Connecticut. Det drivs av stammen Mashantucket Pequot och är ett av världens största casinon. Varje år betalas 25 procent av vinsten på de enarmade banditerna till staten för att sedan omfördelas till andra områden i Connecticut. Foxwoods gör vinster på ungefär 1,5 miljarder dollar per år. Det handlar alltså om stora summor som kommer stammarna till gagn.

foxwoods casino

Med dessa summor har en rad förbättringar kunnat göras i reservaten vilka tidigare utmärktes av fattigdom och hög arbetslöshet. Många reservat med framgångsrika casinon rapporterar att de kunnat göra stora investeringar i infrastrukturen i reservaten. Hus av bättre kvalitet har byggts åt stammens medlemmar, man har förbättrat avlopps- och avfallshanteringen och investerat i återvinning och naturvård. Inkomsterna gör det ofta möjligt att finansiera egna polisstyrkor, ambulanser och brandkårer på reservaten. Även sjukhus har kunnat byggas. Samtidigt har samhällena kunnat lägga mer pengar på utbildning. Inkomsterna från Foxwoods gör det till exempel möjligt för Pequot-stammen att erbjuda sina medlemmar stipendium för universitetsstudier. Verksamheten har en lång casinohistoria och skapar också många nya jobb.

Det negativa med casinon: ökad brottslighet

I de undersökningar som gjorts framkommer att de största negativa konsekvenserna av casinoverksamheten har att göra med ökad brottslighet. I allmänhet kunde man inom ett tidslopp av fyra år se en ökning med 10 procent av bland annat våldsbrott och bilstölder i de reservat som öppnat casinon. Reservaten har även i vissa fall märkt av ett ökat spelberoende bland den egna befolkningen. Vissa stammar har rapporterat att de flitigaste besökarna i deras casinon är stammens egna medlemmar eller medlemmar av andra stammar som inte driver casinon. Dessa har ofta låg inkomst till att börja med. Många reservatcasinon misslyckas också, för det mesta på grund av att det geografiska läget eller bristen på infrastruktur och kommunikationer gör det svårt för besökare att ta sig dit. För dessa samhällen finns inga positiva ekonomiska sidoeffekter.

Oro har också uttryckts för att casinoverksamheten skulle innebära att urbefolkningens kultur går förlorad. Många stammedlemmar anser att detta är kopplat till myten om att indianen ska vara fattig och ödmjuk och att den relativa höjning av levnadsstandarden som casinoverksamheten innebär istället lett till ett ökat intresse för traditioner.

Lagliga casino i EU

EU-lagar gällande onlinekasinon

Det växande utbudet av nätkasinon har på senare år orsakat lagstiftare mycket huvudvärk. De flesta stater har ett starkt intresse av att reglera kasinoverksamheten inom sina gränser och ser framväxten av internetkasinon som ett problem. Inom den Europeiska Unionen är kasinon lagliga i alla medlemsländer förutom Irland. Det finns dock kryphål i de irländska lagarna so gör det möjligt för privata operatörer att öppna klubbar som erbjuder kasinospel. Dessa är bara öppna för de som har fyllt 21 och är bosatta på Irland. I en del andra EU-länder är kasinon lagliga men ett monopolsystem gör att staten driver och äger de kasinon som finns. Det är fallet i bland andra Sverige och Finland. Reglerna i Sverige kommer dock ändras 2019 då det blir tillåtet att driva casino i Sverige med svensk spellicens. Dessa regler kommer att gälla både gamla casinon som funnits länge och helt nya casinon som du kan läsa om hos casinon-nya.se.

Är internetkasinon lagliga i EU?

I alla fallen vill medlemsstaterna kunna kontrollera kasinoverksamheten så mycket som möjligt av både samhällsrelaterade och ekonomiska skäl. Det har gjort att de flesta stater via lagstiftning försökt begränsa användandet av onlinekasinon för sina medborgare. Däremot måste medlemsstaterna följa EU-lagstiftningen i detta. EU-domstolen har kommit fram till att det inte strider mot EU-lagen att tillhandahålla och utnyttja spelverksamhet som överskrider gränser. Tvärtom omfattas denna verksamhet av de grundläggande rättigheterna enligt Fördraget om den Europeiska Unionens funktionssätt. Därför får EU-medlemmarna egentligen inte begränsa den internetbaserade spelverksamheten alltför mycket.

De begränsningar som anses rimliga innefattar de som motiveras med hänvisning till konsumentskydd. Detta inbegriper för det mesta skydd av minderåriga, förebyggande av spelberoende samt förebyggande av brott och bedrägerier. Begränsningarna bedöms från fall till fall och måste bevisas vara lämpliga och nödvändiga samt av allmänintresse.
Vinster på internetkasinon är skattefria om spelaren i fråga är bosatt i ett EU-medlemsland och onlinekasinot har en licens från ett EU-land. Har kasinot en licens utfärdad av en utomeuropeisk auktoritet är dock vinsten skattepliktig.

Hur regleras den internetbaserade spelmarknaden?

Totalförbud:

Tyskland och Nederländerna har haft ett totalförbud mot onlinekasinon. Nederländerna har dock påbörjat en process med att överse en möjlig liberalisering av spellagarna när det gäller onlinekasinon. Många tyskar och holländare spelar fortfarande online trots förbudet.

Monopol:

Detta system utnyttjas i Finland, Sverige och Portugal och innebär att antingen staten driver onlinekasinon eller att verksamheten licensieras till en enda privat aktör.

Licensiering:

Vissa medlemsländer har under de senaste åren etablerat ett licensieringssystem som gör det möjligt för flera operatörer att verka i länderna. Detta erbjuder staterna ett sätt att reglera kasinoverksamheten online som är förenligt med med EU-lagstiftning. Danmark, Frankrike, Estland, Italien och Spanien är några av de länder som infört licensieringssystem. I de flesta av dessa system är det så att de internetkasinon som vill sälja sina tjänster till landets medborgare också måste vara licensierade i staten ifråga. Endast några få accepterar licenser som utfärdats av andra EU-medlemmar. I vissa fall ges licenser bara tills icke-vinstdrivande inhemska företag.

Inom EU är det bara Malta och Gibraltar som utfärdar allmängiltiga licenser för att öppna onlinekasinon till alla spelföretag, oavsett härkomst. För att få en licens betalar företaget en summa till det relevanta departementet och får i utbyte en licens. Kasinot beskattas också i det utfärdande landet men får i gengäld tillstånd att bedriva onlinekasino från landets jurisdiktion.

Ingen reglering:

Två EU-medlemmar, Irland och Litauen, saknar ännu lagstiftning som reglerar internetkasinon.

Lär mer in Europas spel, licensiering och mycket mer på EGBA, European Gaming and Betting Associasion

Spelmissbruk

Allt fler kvinnor blir spelberoende

I senaste rapporten, angående spelmissbruk, från Folkhälsomyndigheten går det att läsa att det inte skett många förändringar sedan förra mätningen. Men det finns en stor skillnad vilket är att antalet kvinnor ökat markant.

Fler kvinnor fastnar i missbruk

I den nya rapporten står det att 100.000 personer per år får problem med sitt spelande. Det är i likhet med utredningar tidigare år. Däremot har antalet kvinnor ökat rejält. Av dessa 100.000 är ca 40.000 kvinnor dvs 40%. Tidigare har andelen kvinnor endast varit 25%.

Åldern spelar roll

Hur många som fastnar i spelmissbruk i de olika ålderskategorierna skiljer sig även mycket åt mellan kvinnor och män. Utredningen visar att den största gruppen som fastnar i spelmissbruk fortfarande är män mellan 16-24 år och att den minsta gruppen är män 45-65år. Samtidigt är den största gruppen bland kvinnor som fastnar i problematiken just 45-65år. En orsak till detta kan vara att män och kvinnor attraheras av olika slags spel i olika åldrar.

Lösningen är svår att hitta

Ett sätt att minska spelberoendet skulle vara att reglera spelandet på internet menar Folkhälsoinstitutet. Men hur detta praktiskt skulle vara genomförbart återstår att se. Hur eller om det ens går att reglera denna marknad utreds för närvarande inom regeringskansliet och svaret förväntas presenteras under 2013.

En möjlig lösning är att, om du tvunget måste spela så spela på en sajt där du själv reglerar din månadsbudget. Ta casinot Mr Green, här kan du själv lägga in din gräns varje månad om hur mycket du vill spela för, även så är det för Svenska Spel. Spela med måtta, spela inte för mycket. Om du trots detta har problem med att spela, se till att kontakta http://www.slutaspela.nu/ direkt.

Ingen ska behöva bli beroende av spel, casino och hasardspel. Det ska endast spelas med måtta och bara för skojs skull.

Jack Vegas

Kritik mot Jack Vegas på nyheterna

Både i Rapport och Aktuellt sändes det, kritiska inslag om Jack Vegas. I inslagen framhölls framför allt att fler av dessa automater ställs ut i områden med låg medelinkomst lön och många sociala problem. Det kunde vara upp till tio gånger fler automater per 10.000 invånare i jämförelse mot t.ex. höginkomstkommunen Danderyd. Det är även låginkomsttagare som oftare fastnar i spelmissbruk.

Svenska Spel får stå till svars

Kommunikationsansvarige på Svenska Spel fick stå till svars i Rapports sändning. Som vanligt användes argumenten att om inte Svenska Spel skulle erbjuda automatspel så skulle spelarna söka sig till det illegala utbudet. Dessutom menade hon att det är bättre med ett reglerat Jack Vegas än de oreglerade spelen som bland annat sker på internet eller i mobil.

I Aktuellts sändning var det Svenska Spels Vd Lennart Käll som fick försvara bolagets agerande med automaterna. Han la snabbt skulden på riksdagen som 1995 beslutade att automater skulle ställas ut och påvisade även att ansökan om att få ha Jack Vegasautomater går igenom tre insatser innan de kan ställas ut. På frågan vilket ansvar Svenska Spel egentligen har var svaret mer svävande.

Alternativ finns

Ett reportage från Norge visade på ett alternativ. Där går det inte att spela på automater utan ett tipskort. Kortet har även kontroll på hur mycket som spelas och stänger av spelet när en spelare förlorat 400 kronor på en dag eller 2400 på en månad. Den norska Vd:n för företaget bakom dessa automater medgav visserligen att omsättningen minskade drastiskt men att det nu inte var några ”blodspengar” som kom in längre.

Lennart Käll kommenterade inslaget med att detta är ett alternativ som måste ses över i utredningen men att den mesta forskningen visar att det mest effektiva motmedlet mot missbruk är frivilliga gränser. Med andra ord att spelaren själv får välja om det ska finnas gränser eller ej och hur höga de då ska vara. Det har också varit prat om hårdare krav på registrering vid införandet av en svensk spellicens.

Framtiden?

Denna kritik är inte ny och därför har en utredning om Jack Vegas tillsats som kommer att ge sitt svar i slutet av september. Kanske kommer utvecklingen av Jack Vegas kunna läsas i denna utredning men det troliga är att Jack Vegas automaterna är här för att stanna – i alla fall så länge som de ger över 20% av Svenska Spels totala intäkter.

Spela Lagom

En bok som rör om i speldebatten

Häromåret släpptes äntligen en ny titel inom spel på den svenska bokmarknaden. Det var Anton Gustavsson och Adam Svanell som då kunde lansera sin bok ”Spela Lagom”. Snabbt fick boken stor medial uppmärksamhet. Tidningen Fokus hade ett utdrag ur boken redan i Maj och även P1 och P3 uppmärksammade boken och gjorde en intervju med författarna. De fick bland annat vara med i programmet Studio Ett och Plånboken. Boken uppmärksammades även i morgonsoffan i TV4.

Recensioner av boken har kunnat läsas i både Expressen och Svenska Dagbladet varav bägge både lyfter fram författarnas exemplariska sätt att belysa spelandet i Sverige samt att deras djupa faktakunskaper.

Politiker använder boken som slagträ

Under sommaren användes boken till och med som en faktor inom politiken. KD-politikern Andreas Carlson skrev en debattartikel i Aftonbladet 29 Juni att Svenska Spel gör för lite för att minska spelberoendet i landet och att dess reklam var stötande. I artikeln använde han delar av boken för att belysa sina argument.

De som väntade på en replik behövde inte vänta länge eftersom Svenska Spel svarade redan dagen efter i samma tidning. Som vanligt användes argumenten att en reglerad marknad är bäst för Sverige och att de avsätter tillräckligt för arbetet mot missbruket vilket är 0,54% av vinsten.

Debatten fick sedan ny vind i seglet när Svenska Spel nyligen lanserade sin reklamkampanj i TV där de framhöll att vinsten går till sjukvård och andra viktiga inrättningar i Sverige. Debatten kommer att fotsätta, i alla fall så länge som Sverige har kvar sitt teoretiska spelmonopol.

Boken Spela Lagom

Den största orsaken att boken ”Spela Lagom” skapat så stor debatt är att författarna visar på Svenska Spels dubbelmoral. Företaget vill gärna framstå som att de tar ett stort ansvar för spelmissbruket i Sverige och att de är det säkra alternativet i en farlig djungel av oseriösa utländska spel- och casinoföretag som vill slå sig in på svenska marknaden. De anser sig ge svenskarna ett trovärdigt och ansvarsfullt utbud av spelformer.

Men samtidigt har Svenska Spel under åren lanserat mängder av spelformer som ökat missbruket däribland Jack Vegas som enligt forskning står för en av de största orsakerna till missbruk. Dessa automater står även för över 20% av Svenska Spels vinst och det är där problemet sitter. Enligt författarna har Svenska Spel gått ifrån att erbjuda spelformer för att minska missbruk och illegalt spel till att endast fokusera på vinstmaximering. Om det är okej att ett statligt företag med monopol på marknaden inte tar större ansvar är frågan som ofta debatten kretsar kring.

Skellefteå

Skellefteå närmar sig ett eget Casino

I mitten av året ansökte Skellefteå till regeringen om att få öppna ett Casino Cosmopol i staden. I mitten av november kom remissvaren som till mestadels var till stadens fördel.

Positiva remissvar

Efter att regeringen fick in ansökan från Skellefteå kommun har frågan varit ute på remiss hos flera instanser. Svenska Spel svarar bland annat att staden har flera positiva punkter som pekar på att ett casino skulle vara ekonomiskt lönsamt. Däremot saknas det fortfarande ingående analyser av var casinot skulle kunna placeras i staden och Svenska Spel är positiv till att medverka i ett fortsatt arbete för att hitta svar på den frågan. Men de kommer även att undersöka möjligheterna i andra städer så än så länge kan inte Skellefteåborna våga hoppas för mycket.

Negativa remissvar

En myndighet som däremot är negativ inställd till öppnandet av casinot är Folkhälsoinstitutet. De menar att ju fler casinon Sverige har desto större problem kommer det bli med spelmissbruk och avstyrker därför etableringen.

Fortsättning följer…

Nu kommer alla remissvaren samt ansökan att handläggas av finansdepartementet innan det kommer gå upp för beslut.

– Jag har nu kontinuerlig kontakt med departementet för att lyfta fram de goda förutsättningarna som finns i Skellefteå och jag håller tummarna, säger Andreas Löwenhöök ( Moderat politiker i Skellefteå) till tidningen Norran.

Postkodmiljonären

Vad gör du med en miljon?

För några år sedan gjorde Svenska Spel en undersökning där spelarna fick svara på frågan vad de skulle göra om de vann en miljon. Många sa att de skulle säga upp sig från jobbet men när sedan samma bolag intervjuade miljonvinnare var det betydligt färre som verkligen gjorde det. De flesta la pengarna på boende eller resor. Även om få sa upp sig från sitt jobb kunde de flesta genomföra saker de annars aldrig skulle fått råd med.

Ny postkodmiljonär

I slutet av september blev Lena Angviken Sveriges första kvinna att vinna miljonen i tävlingen ”Postkodmiljonären”. Det är endast sex personer som lyckats att svara rätt på spelets 15 frågor sedan starten 2005 även om flera fått möjlighet att försöka varje vecka. När Angviken vann sin miljon passade Aftonbladet på att intervjua tidigare vinnare.

Resor, renoveringar men ingen kamel

I en intervju berättar fyra av de sex vinnarna vad de gjort med sina pengar.

På något sätt gled de där pengarna iväg. Det mesta plöjdes ner i huset, jag renoverade badrummet och byggde öppen spis./ Torgny Segerstedt 56 – vinnare 2008

Hustrun gick ner på deltid direkt och nu är hon heltidspensionär. Jag bytte bil och byggde till lite på huset, en balkong med lite markiser och grejer/ Olle Laurell 64 – vinnare 2009

Vi renoverade köket och betalade av lite på huslånen. Dessutom reser vi rätt mycket, vi brukar göra en lång resa per år. I somras var vi i Singapore och USA / Jan Sundström 30 – vinnare 2010

Jag håller på som bäst att spendera. Det har blivit en öl- och matresa till Belgien och en vinkyl. Sedan har jag målat om huset och betalat studielånen. Som jag sa när jag vann, det blir inga jättegrejor, jag ska inte köpa en kamel eller något liknande. / Mattias Österman 36 . vinnare 2012

Mega Fortune

Norges nionde rikaste

Det är norska tidningen Dagbladet som gjorde ett reportage om Engeviken när det visade sig att han med sin inkomst på 92,2 miljoner tog sig in på nionde plats över de som tjänat mest i landet. I reportaget berättar han hela sin fantastiska historia.

Det började med några free spin

Han berättar för Dagbladet att han för ett år sedan hade svårt att sova så han satte sig vid sin dator ett tag för att skingra tankarna. Engviken är intresserad av fotboll och gick därför in på en spelsajt för att kolla oddsen för de kommande matcherna i Premiere League.

Väl inne på Betssons sida såg han att de erbjöd några free spin på videosloten Mega Fortune vilka han började använda. Vinsten blev 46 kronor som han fortsatte att spela med vilka gav en vinst på 69 kronor.

Efter 11 rundor hade han vunnit storvinsten på 92,2 miljoner kronor.

Freespin – Möjligheten till gratis vinster

Freespin är vanligt förekommande hos de olika spelbolagen som erbjuder casino online. Det betyder att spelaren får gratis spin på en utvald spelautomat och får dessutom behålla vinsterna. Det enda kravet är att vinsten måste omsättas ett visst antal gånger innan den går att ta ut.

Freespin delas ofta ut när ett nytt spel lanseras för att spelarna ska få en möjlighet att testa på spelet. Men de kan även delas ut utan speciell orsak.

Kosing

Kosing ger Kosing till välgörande ändamål

I början av november lanserades en helt ny skraplott på svenska marknaden. Initiativtagarana är kvällstidningarna Expressen och Aftonbladet och överskottet går till välgörande ändamål.

Kosing – Skraplotten där man vinner när man vinner

Det som gör Kosing unik bland skraplotter är att det varken går att vinna ny lott eller en summa som motsvarar detta. Det lägsta en spelare kan vinna är istället 50kr dvs dubbelt mot vad lotten kostar. För de som tröttnat på att vinna tillbaka 30kr när de köpt en trisslott för den summan är därför Kosing ett bra alternativ.

Två vinstchanser

Skraplotten Kosing är en klassisk skraplott med ett skrapfält där nio summor är dolda. Om tre lika summor skrapas fram vinner spelaren den summan i vinst. Som mest går det att skrapa fram en vinst på fyra miljoner kronor.

Utöver detta har lotten även en Extrachans där fem tärningar skrapas fram. Om dessa sammanlagt visar summan 21 får spelaren vara med i en fördelningsdragning i slutet av året. Sammanlagt är det 11 spelare per 10 miljoner lotter som kommer dit och dessa vinner minst varuvinster värda 200 000kr. Men chansen finns att vinna varuvinster för 1 miljon.

Överskott till välgörenhet

Initiativet till skraplotten Kosing kommer från Expressen och Aftonbladet som även är mediapartners och marknadsför lotten.

Allt överskott går till hjärnfonden och synskadades riksförbund och enbart till att främja verksamhet inom barn- och ungdom.

Triss

Vi köper trisslotter för 323 kr per person

Den 3:dje september blev det stora förändringar på Sveriges överlägset mest sålda skraplott – Triss. Utseende, pris och vinster ändras mot förr. Men spänningen vid skrapet och uppskattningen när lotten ges bort i present kommer definitivt att vara densamma.

Förändringar på ”nya” Triss

  • Den högsta vinsten som förr var 50.000kr i månaden i 25 år höjs till 100.000kr i månaden i 25år.
  • Även den näst högsta vinsten blir större. Förr var den vinsten 25000kr i månaden i 25 år men är nu 30.000kr i månaden i 25år.
  • Fler vinster kommer att delas ut mellan 180 och 900kr.
  • Priset ökar med fem kronor. Den nya Trisslotten kommer kosta 30kr och dubbeltrissen 60kr.
  • Lotten får ett nytt utseende men är i samma storlek.

Kortfakta om Triss

Skraplotten Triss lanserades 1986 och blev direkt extremt populär hos svenska folket.

Sedan dess har flera olika varianter på lotten lanserats. Det har bland annat varit Dubbeltriss, Jultriss, JätteTriss och Guldtriss. Vinsttabellen har sett något olika ut på de olika lotterna men spelet har alltid haft samma enkla regler, den som skrapar fram tre lika summor vinner denna summa. Det går även att skrapa fram tre klöver (månadsklöver) eller Tv-apparater (Tv-skrap) vilket ger de absolut största vinsterna.

År 2011 köpte svenskarna sammanlagt 122 346 960 lotter vilket betyder att vi lägger i genomsnitt 323 kr per person. Mest lägger invånarna i Jämtland med 415kr och minst de som bor i Stockholm med ett snitt på 254 kr.