sms lån och snabblån

Rika lever gott på andras lån

Hade man frågat någon för 20 år sedan om den visste vad SMS-lån och snabblån var för något skulle man säkerligen få ett svar något i stil med: ”Ingen aning” eller ”Näe, aldrig hört talas om det!”. I dag däremot är de flesta människor varse om vad ett SMS-lån är för något och det finns massor av sajter där man kan ta ett snabblån som sms-lån-10000.se där man kan ta ett lån på några minuter och ofta till hög ränta.

På grund av aggressiv marknadsföring med kändisar som etsar sig fast i huvudet har det inte undgått många vad SMS-lån handlar om. Om man är kort om cash kan man snabbt och lätt få låna ett mindre belopp till en relativt hög ränta. Ett vanligt scenario är att man lånar 5000 kronor med 30 dagars återbetalningstid och en räntekostnad på upp till 1000 kronor. Detta motsvarar en ränta på 20 %! För den medvetna och sparsamme förstår man att detta är dyrt och inte alls hållbart i längden.

Många yngre som tar SMS-lån är inte medvetna om de höga kostnaderna utan fastnar i onda spiraler där ränta och lån betalas av genom att ta nya lån. För att detta inte ska sätta allt fler människor i djup ekonomisk kris måste regleringarna kring detta öka. Dock är detta inte det enda som måste göras utan det handlar även om att man måste öka människors medvetenhet om riskerna så att de förstår vad de ger sig in på om de tar SMS-lån.

Varning för investeringsbedrägerier!

Under senare år har det även blivit allt vanligare med investeringsbedrägerier utförda av mycket skickliga s.k. investeringsrådgivare, ofta med internationell anknytning. Dessa bedrägerier utförs ibland med hjälp av mycket påkostade broschyrer, fantasifulla produktnamn och fiktiva resultat.

Finansinspektionen ger här nedan, till hjälp för den enskilde, exempel på frågor som kan användas för att utröna hur seriös en investeringsrådgivaren är.

Det är viktigt att komma ihåg att den enskilde själv bestämmer, oavsett vad investeringsrådgivaren vill framhålla. Den som blir erbjuden att investera bör alltid rådfråga en väletablerad bank, revisor eller mäklare som komplement till de svar som investeringsrådgivaren ger. Investeraren kan också fråga tillsynsmyndigheten i det land där rådgivarens bolag har sitt säte om bolaget står under tillsyn.

Frågor du bör ställa vid investeringar

Hur fick Du tag i mitt namn?

Med stor sannolikhet kommer Du att få höra att Du är speciellt utvald, men i praktiken har man hittat ditt namn i telefonkatalogen, taxeringskalendern eller dylikt. Det är viktigt att få dig att känna dig betydelsefull!

Kan du skicka information som jag kan läsa?

Begär information om hans företag, exempelvis organisationsnummer, bank och revisor. Kontrollera företaget med aktuella register!

Har Du några referenser?

Nöj dig inte med några, för dig, obekanta namn utan referenserna bör vara en välrenommerad bank eller etablerad finansiell institution som Du kan kontakta!

När kan jag få komma upp på kontoret?

En icke seriös rådgivare vill inte ha besök på ”kontoret”! Insistera!

Vilken myndighet har tillsyn över er?

Om rådgivaren inte kan svara på detta eller om han uppger att hans verksamhet inte behöver stå under tillsyn: Kontrollera!

Vilka risker finns med denna investering?

Med undantag för ett fåtal produkter finns det alltid någon risk och risken kan var allt från låg till hög! Vore produkten riskfri skulle knappast Du bli kontaktad!

Vad har ni haft för resultat hittills?

Begär, skriftligen, information om hur utvecklingen varit för deras produkter. Kontrollera!

Var kommer mitt kapital att finnas?

Det är viktigt att kundernas investeringar inte sammanblandas med företagets tillgångar utan finns åtskilda. Har jag tillgång till kapitalet? Vilken bank används? Kontrollera!

Vilka är kostnaderna för produkten?

Ta reda på exakt vilka kostnader som belastar investeringen. Begär skriftligen vilka årliga, engångs- och uttagskostnader som utgår. Om Du inte kan få det skriftligen: Avstå!

Finns produkterna noterade på börsen?

Oseriösa produkter finns aldrig noterade på någon börs eller auktoriserad marknadsplats då reglerna för noterade produkter är stränga.

Vart vänder jag mig vid tvistemål?

Försäkra dig om att det finns en instans dit Du kan vända dig vid ett tvistemål. Fråga om företaget har en ansvarsförsäkring och i vilket försäkringsbolag. Kontrollera!

Till sist: Klargör att all information kommer att kontrolleras! Detta kan avskräcka en eventuell bedragare från vidare övertalningsförsök! Fråga dig själv varför just Du erbjudits denna investering!

Källa: Konsumenternas Bank- och Finansbyrå.