för att lyckas på poker

Bevisat att Poker är ett skicklighetsspel

Bevis från en poker-relaterade studie genomfördes under 2008 av Michael DeDonno, doktorand från Case Western Reserve University, bekräftar idén om att poker är ett skicklighetsspel. Den långa tid tur-skicklighet Debatten blev en samlingspunkt efter utredning intelligens och förmåga medan du spelar poker.

Studien bygger på två grupper bestående av elever med liten eller ingen erfarenhet. Den första studien Före start studien undersöktes bland studenter och mer än femtio procent ansåg att vinnande poker var 50 procent tur. De delades sedan in i två grupper, en grupp fick strategier medan den andra gruppen fick bara historien om poker med inga strategier. Åtta matcher spelades totalt 200 händer.

Studien fann att elever som upp strategier för sina beslut klarade sig bättre än de utan strategier. DeDonno slutsatsen, “Om det hade varit ren tur att vinna, då de strategier som inte skulle ha gjort en skillnad för de två grupperna.” Den andra studien Igen, den andra studien bestod av eleverna delas in i två grupper, en med strategier och en med bara en historisk bakgrund. Det fanns 720 spelade händer.

Som helhet förbättrat eleverna deras spel, men gruppen tanke strategier fortfarande klarade sig bättre än de utan. DeDonno fann också att eleverna ges strategier minskat det genomsnittliga antalet händer från 27 till 15, godkänna att “färre händer leder till ett förbättrat resultat”. DeDonno slutliga analys visar att skicklighet är viktigt för att lyckas vinna i poker. DeDonno tillägger att skicklighetsspel strategier har verkliga livet användning inom områden som husköp eller göra investeringar.

Vidare innehåller kärnan i Pokerpsykologi veta din motståndares spelstilar, liksom är lika medveten om andra spelares syn på din spelstilar. Inte låta andra spelare att få en bra läsa på din spelstil är också en viktig del av poker psykologi.