Skellefteå

Skellefteå närmar sig ett eget Casino

I mitten av året ansökte Skellefteå till regeringen om att få öppna ett Casino Cosmopol i staden. I mitten av november kom remissvaren som till mestadels var till stadens fördel.

Positiva remissvar

Efter att regeringen fick in ansökan från Skellefteå kommun har frågan varit ute på remiss hos flera instanser. Svenska Spel svarar bland annat att staden har flera positiva punkter som pekar på att ett casino skulle vara ekonomiskt lönsamt. Däremot saknas det fortfarande ingående analyser av var casinot skulle kunna placeras i staden och Svenska Spel är positiv till att medverka i ett fortsatt arbete för att hitta svar på den frågan. Men de kommer även att undersöka möjligheterna i andra städer så än så länge kan inte Skellefteåborna våga hoppas för mycket.

Negativa remissvar

En myndighet som däremot är negativ inställd till öppnandet av casinot är Folkhälsoinstitutet. De menar att ju fler casinon Sverige har desto större problem kommer det bli med spelmissbruk och avstyrker därför etableringen.

Fortsättning följer…

Nu kommer alla remissvaren samt ansökan att handläggas av finansdepartementet innan det kommer gå upp för beslut.

– Jag har nu kontinuerlig kontakt med departementet för att lyfta fram de goda förutsättningarna som finns i Skellefteå och jag håller tummarna, säger Andreas Löwenhöök ( Moderat politiker i Skellefteå) till tidningen Norran.